Zochova 6-8, Bratislava 811 03, Slovensko

Zadarmo

0€

 

 • Všetky kapitoly
 • Čiastočný prístup k textom
 • 100+ testových otázok
 • 10 základných otázok ku každej kapitole
Vybrať plán

Mesačne

49€

+ DPH / mesiac

 • Všetky aktuálne a nové kapitoly
 • Úplný prístup ku všetkým textom
 • Texty PDF na stiahnutie
 • 1000+ testových otázok s vysvetleniami
 • Základné, pokročilé a expert otázky
 • Single-choice, multi-choice a výpočtové otázky 
Vybrať plán

Ročne

290€

+ DPH / rok

 • Všetky aktuálne a nové kapitoly
 • Dostatok času na štúdium a prípravu na skúšku
 • Úplný prístup ku všetkým textom
 • Texty PDF na stiahnutie
 • 1000+ testových otázok s vysvetleniami
 • Základné, pokročilé a expert otázky
 • Single-choice, multi-choice a výpočtové otázky 
Vybrať plán

Navždy

490€

+ DPH 20%

 • Získajte nikdy nekončiaci prístup 
 • Všetky aktuálne a nové kapitoly
 • Dostatok času na štúdium a prípravu na skúšku
 • Úplný prístup ku všetkým textom
 • Texty PDF na stiahnutie
 • 1000+ testových otázok s vysvetleniami
 • Základné, pokročilé a expert otázky
 • Single-choice, multi-choice a výpočtové otázky 
 • 1 certifikačná skúška v cene (verejné termíny)
Vybrať plán