Spoločnosť Bearning, s.r.o. bola založená v 2007. Od svojho sa Bearning zameriava na vzdelávanie bánk a poradenstvo, najmä v oblastiach riadenia banky, finančných trhov a riadenia aktív a pasív, regulácie a riadenia rizík. Bearning veľmi úzko spolupracovala s rakúskou konzultačnou spoločnosťou Finance Trainer.

V roku 2015 pribudli nové obchodné a vývojove aktivity v spolupráci s partnermi v USA. Využili sme naše široké know-how zo vzdelávania bankárov v kombinácii s e-learningom, simuláciami a novými technológiami. Bearning poskytuje vysoko efektívne individuálne riešenia v oblasti finančného vzdelávania a poradenstva.

Neskôr sme rozšírili náš záber o oblasť fintech/regtech, kde poskytujeme vzdelávanie, poradenstvo a v spolupráci s našim partnerom Vacuumlabs vývoj moderných riešení a aplikácií.

Vzdelávanie pre finančných expertov sme rozšírili spoluprácou s naším partnerom Corporate Finance Institute. Naši klienti majú k dispozícii množstvo výborných on-line kurzov, certifikáciu a Bearning workshopy.


Tím

...

Martin

Zakladajúci partner
Consulting lead

 • Poradenstvo a Coaching
 • E-Learning a workshopy
 • Obchodné stratégie
...

Dana

Zakladateľ (US pobočka)
Business management lead

 • Obchodné stratégie
 • Management predaja
 • Riadenie produktov
...

Štefan

Zakladateľ (US pobočka)
Development lead

 • IT projekty a riešenia
 • Analýza dát a výskum
 • Simulácie a vývoj softwaru
...

Andrea

Manager tréningov
Administrátor

 • Management vzdelávania
 • Design dokumentácie
 • Administrácia web-médií
...

Matúš

Developer
Software expert

 • Vývoj software projektov
 • Web design
 • PHP Laravel