Zochova 6-8, Bratislava 811 03, Slovensko

Spoločnosť Bearning, s.r.o. bola založená v roku 2007. Od svojho založenia sa Bearning zameriava na vzdelávanie bánk a poradenstvo, najmä v oblastiach riadenia banky, finančných trhov a riadenia aktív a pasív, regulácie a riadenia rizík. Bearning veľmi úzko spolupracovala s rakúskou konzultačnou spoločnosťou Finance Trainer.

V roku 2015 pribudli nové obchodné a vývojove aktivity v spolupráci s partnermi v USA. Využili sme naše široké know-how zo vzdelávania bankárov v kombinácii s e-learningom, simuláciami a novými technológiami. Bearning poskytuje vysoko efektívne individuálne riešenia v oblasti finančného vzdelávania a poradenstva.

Neskôr sme rozšírili náš záber o oblasť fintech/regtech, kde poskytujeme vzdelávanie, poradenstvo a v spolupráci s našim partnerom Vacuumlabs vývoj moderných riešení a aplikácií.

Vzdelávanie pre finančných expertov sme rozšírili spoluprácou s naším partnerom Corporate Finance Institute. Naši klienti majú k dispozícii množstvo výborných on-line kurzov, certifikáciu a Bearning workshopy.


Tím

Martin Macko

Martin

CEO
Traning & Consulting lead

 • Tréningy a poradenstvo
 • Vývoj E-learningu & tréningov
 • Biznis simulácie
Dana Znam

Dana

Zakladateľ (US pobočka)
Business management lead

 • Obchodné stratégie
 • Management predaja
 • Riadenie produktov
Štefan Znam

Štefan

Zakladateľ (US pobočka)
Development lead

 • IT projekty a riešenia
 • Analýza dát a výskum
 • Simulácie a vývoj softwaru
Romana Dršková

Romana

Marketing
Administrácia E-learningu

 • Komunikácia na sociálnych sieťach
 • E-learning administrácia
 • Správa web stránky
Romana Dršková

Veronika

Marketing
Administrácia E-learningu

 • Komunikácia na sociálnych sieťach
 • E-learning administrácia
 • Správa web stránky
Andrea Cervenkova

Andrea

Manager tréningov
Administrátor

 • Management vzdelávania
 • Design dokumentácie
 • Administrácia web-médií
Marek Schauer

Marek

Developer
Software expert

 • Vývoj software projektov
 • Web design
 • Admin web stránky

Referencie

Bearning pomáha inštitúciám stať sa efektívnejšími a tým zlepšuje ich výkonnosť. Naše odborné znalosti sú založené na dlhoročných skúsenostiach a profesionalite. Máme vždy plné nasadenie pre vzdelávacie projekty, aby Vaša inštitúcia mohla využívať získané know-how podľa najnovších štandardov, čo najskôr a v čo najvyššej kvalite.

Bearning poradenstvo je zamerané na hľadanie riešení, zohľadňujeme vývoj a použitie najnovších technológií, a využívame spoluprácu s našimi partnermi. Sme zvyknutí dokončiť naše projekty tak, aby ich výsledky mohli naši klienti ihneď používať v praxi.

Private Banking Workshop (online)
VUB Banka, Slovensko, Bratislava, 2020

Feedback účastníkov: "Páčila sa mi forma a profesionálny prístup trénera."; "Výborné, ako vždy."; "Interaktivne vstupy, kvizy boli fajn na spestrenie. Zaujimavy offside IT pristup. Aj na budúce"

Blockchain & Fintech Workshop
Inštitút Bankového Vzdelávania, Slovensko, Bratislava, 2019

Feedback účastníkov: "Ďakujem za všetky informácie. Sú veľmi relevantné, získala som celkový prehľad o aktuálnych trendoch vo finančných technológiách."

Treasury & Risk Management Training
Unicredit, Bosna a Hercegovina, Sarajevo, 2018

Feedback účastníka: "Výborné praktické príklady a celkovo vynikajúca prezentácia"

Implementácia MiFID II
OTP Banka Slovensko, Bratislava, 2017

Riešenia na požiadavky MiFID II, implementácia nových prístupov a procesov, spracovanie transakčného reportingu, organizácia a vnútorná dokumentácia pre Treasury a finančné trhy.

SimBa - Simulated Bank Management - Blended Learning Program
PBZ Bank, Záhreb, Chorvátsko, 2016

Feedback účastníka: "Výborný prehľad o dôležitých častiach banky, riadení rizík, ALM, kontrolingu. Jeden z najlepších modulov v PBZ banke"

Mapovanie likviditných a úrokových rizík
OTP Banka Slovensko, Bratislava, 2016

Bearning sofware model ALM_IRLQ na riadenie a mapovanie úrokového a likviditného rizika. Aproximácia likviditných a úrokových viazaností založená na rôznych štatistických prístupoch. Simulačný model na mapovanie a plánovanie budúcich tokov.