Zochova 6-8, Bratislava 811 03, Slovensko

Vzdelávanie

Bearning je leader v poskytovaní špecializovaného bankového vzdelávania

E-learning

 • Aktualizované texty
 • Multi-level testy
 • Kalkulačné otázky
 • Riešenia a vysvetlenia
 • Viac

Tréningy

 • Inhouse vzdelávacie programy
 • Aktuálne témy
 • Využiteľnosť v praxi
 • Spätná väzba
 • Viac

Software modely

 • Prípadové štúdie
 • Business simulácie
 • Počítačové simulácie
 • Riešenia a Inšpirácie
 • Viac

Skúšky

 • Interná certifikácia
 • Hodnotenie vedomostí
 • Edukačné štandardy
 • Bearning certifikáty
 • Viac

Fintech Pitch Deck

Finančná inštitúcia

 • Súčasné prostredie
 • Štandardné náklady
 • Regulačné náklady

Bearning Poradenstvo

 • Konzultácie
 • Skúsenosti
 • Inovácia
 • Efektivita

VacuumLabs

 • Programovanie
 • Fintech Produkcia
 • Smart riešenia
 • Interface

Implementácia

 • On-boarding
 • Bezpečnosť
 • Využitie

Naši partneri

Spolupracovali sme s

 • Univerzita Komenského
 • VÚB Banka
 • VÚB Banka
 • Finance Trainer

 • Privredna Banka Zagreb
 • Tatra Banka
 • ČSOB
 • Slovenská Sporiteľňa

 • Česká Sporiteľňa
 • Raiffeisen Bank
 • Addiko Bank
 • OTP Bank

 • Sberbank
 • Poštová Banka
 • ACI
 • UniCredit